Kritisk Revy

Kritisk Revy

Endnu en WordPress-blog

Kritisk Revy

Seneste nummer: Kritisk Revy nummer 22. Ansvarshavende redaktør : Niels Frølich

 

 

    Om Kritisk Revy

  

Kritisk Revy er et socialistisk webtidsskrift der udkommer 4-6 gange om året. Kritisk Revy behandler kultur, videnskab, natur, teknologi, politik, økonomi, ja, alt hvad der rører sig i samfundet eller privatlivet ud fra en kritisk vinkel. Alt skal som grundholdning kunne behandles kritisk i en tid, hvor “Alt, der er solidt, smelter og bliver til luft”.

 

Kritisk Revy er en del af Solidaritet, men udkommer uafhængigt af Solidaritets øvrige redaktioner.

 

Vi er godt klar over, at tidsskriftets navn, ”Kritisk Revy” og dets enkelte komponenter, forpligter. Det første ’Kritisk Revy’ udkom i årene 1926-28 under ledelse af den legendariske, skarptandede arkitekt Poul Henningsen og blev, selvom det kun eksisterede i to år, ikke desto mindre af stor betydning for det radikale brud med stivnet tænkning og frosne normer, som fulgte i kølvandet på 1. verdenskrigs industrialiserede rædsler. Samtidig minder ’kritisk’ om webtidsskriftet ”Kritisk Debat”, hvor en del af redaktionen har trådt sine redaktionelle barnesko. Endelig det sidste led i vort navn ’Revy’ om det nu hedengangne ’politisk revy’, der i mange år holdt den kritiske, socialistisk fane i Danmark højt. Vi håber inderligt, vi kan leve op til samme nybrydende, fandenivoldske, uregerlige og ubange ånd, der prægede disse mødrene ophav.

 

Men vores kritiske vinkel er ikke ahistorisk eller fritsvævende, den er derimod forankret i den virkelighed, der omgiver os for klassekamp, kapitalisme og magtstrukturer er virkelighed. ’Kritisk Revy’ opfatter sig selv som udsprunget af en socialistisk tradition, som er udogmatisk, kritisk, magtskeptisk og demokratisk og der som en understrøm har løbet gennem hele arbejderbevægelsens historie, skønt den ofte har været forfulgt og undertrykt, i sær i stalinismens epoke. En tradition, der ikke anerkender historiens formålsbestemthed og derfor heller ikke mener, at historien nødvendigvis og deterministisk udvikler sig i én retning, fremad, men at menneskene derimod på alle trin i historien har valg – politiske valg – indenfor de naturbestemte, planetariske vilkår. ’Fremskridtet’ er ikke noget, der står udenfor historien og ’fremskridtet’ er ikke automatisk fremskridt. Disse grundholdninger vil vi forsøge at omsætte til det redaktionelle arbejde.

 

Kritisk Revy er en del af medieplatformen ”Solidaritet”, der gæstfrit har stillet sine faciliteter til rådighed for os, men vi har redaktionel uafhængighed og står selv for det meste af det arbejde, der er forbundet med udgivelsen af et medie: Redaktion, korrektur, oversættelse, skribentpleje osv. Optagelsen i Solidaritet sker ud fra en opfattelse af, at denne vil være til gensidig gavn: Kritisk Revy vil nyde godt af at være en del af et større hele, der har samme ståsted som os og som har et meget større netværk, end vi selv ville kunne præstere og Solidaritets læsere vil nyde godt af de kvalitetsindlæg fra ind- og udland, Kritisk Revy vil levere, samt de erfaringer med bladdrift som mange af os har samlet over årene.

Artiklerne i Kritisk Revy vil både i længde og dybde adskille sig fra en del af Solidaritets hidtidige stof og meget af stoffet vil bestå af oversættelser til dansk fra større udenlandske tidsskrifter, som redaktionen kontinuert følger. Men vi tror, at netop kombinationen af det aktuelle og mere kortfattede stof i Solidaritet og Kritisk Revys forhåbentligt dybdeborende stof tilsammen vil kunne gavne den fælles kamp.

 

Kritisk Revy vil udkomme med ca. to måneders interval og vil være struktureret omkring faste rubrikker. Samtidig vil vi bestræbe en dynamik, der gør, at vi ind imellem de faste udgivelsesdatoer, kan bringe kommentarer eller artikler om aktuelle emner. Vi vil i den forbindelse bestræbe os på at udsende en ugentlig kommentar til et aktuelt emne og en leder i hvert nummer. Redaktionen har besluttet ikke at gabe over mere end vi kan sluge – det redaktionelle arbejde er helt og fuldt fritidsarbejde – derfor vil antallet af artikler fra en langsom start stige over tid – vi lægger vægt på kvalitet fremfor kvantitet.

 

Uopfordrede indlæg er velkomne, men redaktionen forbeholder sig retten til at afvise indsendte indlæg eller videresende dem til Solidaritets øvrige redaktioner. Alle indlæg skal følge Kritisk Revys skrivevejledning, som du kan finde her.


Kritisk Revy ser frem til et spændende og levende samarbejde med vore læsere og Solidaritets øvrige redaktioner.

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Kritisk Revys redaktion