Kritisk Revy

Endnu en WordPress-blog

Kritisk Revy

Seneste nummer: Kritisk Revy nummer 21. Ansvarshavende redaktør : Peter Raben

 

Udskriv artiklen

 

  Nekrolog: Niels Henrik Nielsen var grundig, underfundig og vidende

Niels Henrik Nielsen har i mange år deltaget i venstrefløjens debat om (især) internationale og europæiske spørgsmål som skribent og debattør. I de seneste år var han været medredaktør og flittig bidragsyder i Kritisk Revy.

Af Niels Frølich og Peter Raben, medlemmer af Kritisk Revys redaktion

En god politisk kammerat og ven er ikke mere blandt os. Niels Henrik Nielsen tabte kampen mod kræften og døde natten til 29. marts.

Niels Henrik nåede at nyde mindre end et år af den pensionering, som han havde set frem til, med mere tid til at rejse ud i verden, rundt i Danmark sammen med sin samlever Inger, til hygge og afslapning i sommerhuset og i hjemmet på Østerbro samt til politisk arbejde. 

Lige siden ungdommen har Niels Henrik været politisk engageret. Først i Venstresocialisterne og siden Enhedslisten med særlig interesse for det internationale og europæiske.

Udover medlemskab af de to partiers internationale og europæiske udvalg var han også med i Irlandskomiteen, der informerede om og støttede kampen for irsk genforening. Han deltog i flere besøg og delegationsrejser til det uroprægede Nordirland.

Ved en af disse rejser i 1981 under de republikanske fangers sultestrejke blev han – på sin 26 års fødselsdag – såret af plastikkugler affyret af britiske soldater, der skød ind i en menneskemængde, der var fredeligt forsamlet om et bål. Den episode gjorde et stort indtryk og styrkede hans engagement i de irske republikaneres indsats for et genforenet Irland. Det er endnu ikke opnået.

Ligesom den irske friheds- og borgerretskamp stod hans hjerte nært, fattede Niels Henrik stor sympati for den baskiske frihedskamp. Han mødtes ved rejser til Baskerlandet flere gange med den baskiske venstrefløj. 

Også den antiimperialistiske kamp andre steder i verden optog ham. Sammen med Inger besøgte han adskillige gange Vietnam og Cambodia, hvor det politiske og det oplevelsesmæssige ofte forenedes og gav et indtryk af udviklingen i disse lande.

Også Cuba blev besøgt, ligesom USA blev oplevet på biltur gennem sydstaterne. En del ferieture gik til det græske øhav, andre af Middelhavets øer samt Spanien – altid med øje for også de samfundsmæssige og politiske forhold.

Niels Henrik havde en bachelorgrad fra Københavns Universitet og arbejdede både før og under studierne som taxachauffør. Han blev senere ansat som sekretær for Enhedslistens folketingsgruppe, hvor job og politik kunne gå op i en højere enhed.

Siden fik han job i Københavns Kommunes pensionsafdeling, hvorfra han blev virksomhedsoverdraget til ATP/Udbetaling Danmark, da denne konstruktion overtog en række opgaver fra den kommunale forvaltning og statslige myndigheder. Det affødte en del kritik og gav også for de ansatte udfordringer.

Dem var Niels Henrik med til at tage fat om – først som arbejdsmiljørepræsentant og senere også som tillidsrepræsentant og del af det landsdækkende netværk, der findes i HK Privat for tillidsrepræsenter i Udbetaling Danmark. Han blev pensioneret fra det job i sommeren 2022.

Som medlem af Enhedslisten var Niels Henrik medforfatter til et forslag til nyt principprogram for partiet. Det blev ganske vist ikke vedtaget, men var med til at præge debatten i partiet. Han lagde også i en periode mange kræfter i formuleringen af Enhedslistens alternativ til EU – et europæisk samarbejde på et andet grundlag end en stadig snævrere politisk og økonomisk union i en statsdannende skikkelse. Som socialist ønskede hans radikale og grundlæggende forandringer af samfundet. 

I de seneste år var Niels Henriks politiske indsats centrereret om først tidsskriftet Kritisk Debat og senere Kritisk Revy, hvor han sad i redaktionen og også bidrog med artikler.

Når Niels Henrik både i skrift og i tale udtrykte sig om politiske emner skete det altid på baggrund af solid viden og velovervejede vurderinger, der åbnede op for indsigt og dialog – ofte krydret med hans underfundige humor.

Hans flegmatiske gemyt var godt at have med, når bølgerne til tider gik højt blandt de passionerede redaktionsmedlemmer, og der var brug for kompromisser, som alle kunne leve med.

Både som politisk kammerat og som ven vil Niels Henrik være savnet.