Kritisk Revy

Endnu en WordPress-blog

Kritisk Revy

Seneste nummer: Kritisk Revy nummer 22. Ansvarshavende redaktør : Niels Frølich

 

Udskriv artiklen

 

 

Vi har brug for øjeblikkelig klimahandling

 

af John Scales Avery

 

Brug af fossile brændstoffer skal stoppe siger IPCCs rapport

Den 4.000 sider lange rapport fra International Panel on Climate Change (IPCC) skulle først udgives i februar 2022, men en kopi blev lækket til Agence France Presse. Rapporten opfordrer til en total omformning af vores livsstil, hvis vi ønsker at undgå en katastrofe. Mulighedsvinduet lukker hurtigt. Der skal træffes påtrængende foranstaltninger inden for mindre end et årti.

 

Rapporten fastslår, at "Vi har brug for ændringer, der berører processer og adfærd på alle niveauer: Individer, samfund, virksomheder, institutioner og regeringer. Vi skal omdefinere vores levevis og forbrug.”

 

Seneste ekstreme vejrbegivenheder

En anden nylig begivenhed, der var med til at åbne vore øjne for alvoren af klimakrisen, var en rekordstor bølge af ekstrem varme i den vestlige del af USA og i det sydvestlige Canada. Der blev registreret temperaturer af hidtil uset højde, omkring en milliard dyr i tidevandsområder døde og mange mennesker blev ramt af varmerelaterede dødsfald.

Ekstreme oversvømmelser i Vesteuropa og i Kina menes også at være forbundet med klimaændringer. Nord- og Sydpolen opvarmes nu dobbelt så hurtigt som resten af jorden. For nylig blev der for første gang observeret regn midt inde på Grønlands indlandsis. Naturbrande over hele verden er også blevet mere og mere hyppige og alvorlige.

 

Trussel om omfattende hungersnød

Medmindre der gøres en indsats for at stabilisere og i sidste ende begrænse det globale befolkningstal, er der en alvorlig trussel for, at klimaændringer, befolkningstilvækst og afslutningen af de fossile brændstoffers æra samlet kan medføre en omfattende hungersnød i midten af det 21. århundrede.

Efterhånden som gletsjere smelter i Himalaya og Andesbjergene, reduceres sommervandforsyningen i Indien, Kina og Sydamerika; når havniveauet stiger oversvømmes frugtbare regioner med risdyrkning i Sydøstasien; når tørke reducerer fødevareproduktionen i Nordamerika og Sydeuropa; når grundvandsniveauet falder i Kina, Indien, Mellemøsten og USA og når moderne landbrug med højt udbytte går tilbage som følge af mangel på fossile brændstoffer. Så opstår der trusler om en hungersnød i meget stor skala, som snarere vil påvirke milliarder end millioner af mennesker.

 

Langsigtede virkninger af katastrofale klimaændringer

Problemet med at mobilisere den politiske vilje, der er nødvendig for effektiv klimaindsats, er tidsfaktoren. Effektiv handling skal sættes i værk med det samme, hvis en katastrofe skal undgås. Men de værste virkninger af løbske klimaændringer ligger i den langsigtede fremtid. Derfor er det svært at mobilisere en stærk offentlig opinion, som er nødvendig for politisk handling. Politikerne selv, som er få i antal, kan bestikkes af de enormt velhavende fossile energiselskaber, hvis profit er på spil. Vi burde næsten være taknemmelige for de seneste ekstreme vejrbegivenheder og naturbrande, som har været med til at gøre offentligheden opmærksom på farerne ved klimaændringer.

 

Antag, at vi fejler i vores bestræbelser på at undgå løbske klimaændringer. Hvad så? Så vil det meste af jordens overflade på langt sigt blive ubeboelig, i første omgang tropiske områder og områder, der vil være under vand på grund af stigende havniveau. Hvis dette worst-case scenario finder sted, vil den globale befolkning blive reduceret kraftigt.

 

Ekstrem handling er nødvendig med det samme

Det er ikke nok at stoppe subsidierne til fossilindustrien. Det er ikke nok at tale om fremtidige teknologier til at binde kulstof. Det er ikke nok at stoppe banker og pensionskasser i at investere i gigantiske fossile energiselskaber. Det er ikke nok at give mere tv-tid til klimaforandringerne. Det er alt sammen nyttigt, men det er ikke nok.

 

Hvad er så nok? Vi skal meget hurtigt stoppe udvindingen og brugen af fossile brændstoffer. På nuværende tidspunkt giver den amerikanske præsident Joe Biden tilladelse til at bore efter olie på arealer, der ejes af forbundsregeringen. Det må høre op. På nuværende tidspunkt producerer både Canada og Venezuela olie fra tjæresand, som er en ekstremt drivhusgasforurenende proces. Det må høre op. På nuværende tidspunkt er både Kina og Indien afhængige af kul til energi. Dette må høre op om mindre end ti år. Forhåbentlig kan det værst tænkelige scenarie, der blev diskuteret ovenfor, motivere til disse presserende, tiltrængte klimahandlinger.

 

Nyeste bog af John Scales Avery om klimakrisen og behovet for handling kan frit downloades:

 

https://eacpe.org/content/uploads/2021/10/We-Need-Immediate-and-Drastic-Climate-Action-by-John-Scales-Avery.pdf

 

Andre bøger og artikler om globale problemer kan findes i disse links:

 

https://www.johnavery.info/

 

http://eacpe.org/about-john-scales-avery/

 

https://wsimag.com/authors/716-john-scales-avery

John Avery håber, at du vil cirkulere links i denne artikel til dine venner og kontakter, der kunne være interesserede.

 

(Dele af denne artikel er tidligere udgivet som en leder i Transcend Media Service (TMS).