Kritisk Revy

Endnu en WordPress-blog

Kritisk Revy

Seneste nummer: Kritisk Revy nummer 17. Ansvarshavende redaktør : Niels Frølich

 

Udskriv artiklen

 

Faktabox : Hvad er en blockhain – hvad er en ’distributed ledger’ ?

 

af Niels Frølich, medlem af Kritisk Revys redaktion

 

Nedenstående bygger hovedsageligt på artiklen ”Difference Blockchain and DLT”, Marco Polo Network, 30. januar 2018

 

Kort fortalt er en blockchain en særlig slags distributed ledger, der noget frit kunne oversættes som en - decentral regnskabsbog. I ’bogen’, der i vore dage naturligvis er en elektronisk database, indføres transaktionerne. I fjederpennens dage kaldtes bogen en hovedbog, der var en stor, tung fysisk bog med nummererede sider, som kun fandtes i et eksemplar, og som man kun måtte rette i med tynde overstregninger, så man altid kunne se, hvad der var rettet. Nogle husker måske Ove Sprogø i rollen som skibets hovmester i kultfilmen ”Martha”, der meget opfindsomt ’justerer’ transaktionerne med radérvand.

 

Hvad er en decentral regnskabsbog?

En decentral regnskabsbog er en database, der ligger spredt på forskellige lokationer eller hos mange deltagere. De fleste virksomheder holder fast i en central regnskabsbog, der ligger et bestemt sted, men derfor også bliver et centralt, svagt punkt (på engelsk ’single point of failure’) – en enkelt fejl kan true hele systemet. Ved at decentralisere databasen opnår man dels en større grad af robusthed, men fjerner også nødvendigheden af en central eller mellemliggende myndighed, der skal behandle, validere og sige god for transaktioner. I den decentrale database er det deltagerne i transaktionen, der udfører dette arbejde, og en transaktion indføres ikke i databasen, før der er opstået enighed mellem parterne.

(KIlde: US Government Acountability Office, “Science & Tech Spotlight: Blockchain & Distributed Ledger Technologies, 16. September 2019)

 

Når transaktionen indføres, tidsstemples den og forsynes med en unik, kryptografisk underskrift. Alle deltagerne i ’regnskabsbogen’ kan se alle relevante registreringer. Hele transaktionens historik kan verificeres og revideres.

 

Hvad er en blockchain?

Nogle sammenligner blockchain og distributed ledger med den måde, som udtrykkene ’Kleenex’ og ’renseservietter’ i almindelighed opfattes på: Selvom Kleenex blot er en bestemt udgave af renseservietter, så bruges ordet ’Kleenex’ meget ofte som synonym for ’renseserviet’. Set i det perspektiv, er en blockchain bare en delt database, der indeholder indføringer, som skal bekræftes og krypteres på samme måde som fortrolige dokumenter. Oplysningerne om hver enkelt transaktion er afhængig af alle sine forgængere i samme datasæt. Hver gang en transaktion er godkendt, føjes den til kæden af transaktioner - det er det, der er ’blokken’ i ’blockchain’.

 

(KIlde: Samme som ovenfor)

 

Hvad er forskellen?

En blockchain er en kæde af blokke, men den decentrale regnskabsbog behøver ikke en sådan kæde. Den decentrale regnskabsbog behøver heller ikke at strukturere sine data i blokke. Det er bare en database, der er spredt ud over flere forskellige lokationer - men som giver sine deltagere kontrol med al sin information og transaktioner.

 

Blockchainens fordel er, at den tilbyder en sikker måde at optegne data på, så man ikke kan ændre dem, når de først står der. Desuden er metoden lynhurtig og sparer store bunker papir og arbejdskraft. Til gengæld bruger blockchain - uhyre mængder af energi.