Kritisk Revy

Endnu en WordPress-blog

Kritisk Revy

Seneste nummer: Kritisk Revy nummer 22. Ansvarshavende redaktør : Niels Frølich

 

Udskriv artiklen

 

Folkerepublikken USA: Snaphanen træder ind i Trumps alternative virkelighed

​​ 

af Peer Møller Christensen, medlem af Kritisk Revys redaktion.

 

I perioden op til det nylige amerikanske præsidentvalg var det kun få danske mediepersonligheder, der åbent erklærede deres håb om, at Trump ville genvinde præsidentposten. De mest fremtrædende var erhvervsmanden Asger Åmund, den pensionerede bankdirektør Lars Seier Christensen og Lars Boje Mathiesen, medlem af Folketinget for partiet Nye Borgerlige.

 

Fælles for dem var, at de roste Trumps økonomiske politik, hvor især skattelettelser til de rige og erhvervslivet varmede deres hjerter. De var dog tillige enige om at lægge afstand til Trumps person og hans mere aparte ideer og politik.

 

Nu har online-tidsskriftet Snaphanen, imidlertid meldt sig på banen som fuldtonet bannerfører for Trumps alternative virkelighed.

 

Snaphanen startede i sin tid som talerør for den danske anti-islamisme og gav spalteplads til mange af de mest fremtrædende islam-kritikere i Danmark.

 

Nu har Snaphanen imidlertid taget det endelige skridt ind i de mørke korridorer til Trumps alternative virkelighed. Det sker med en række kommentarer af historikeren Lars Hedegård, den tidligere trotskist og chefredaktør på Dagbladet Information, som i den brede offentlighed mest er kendt som offer for et mislykket attentatforsøg udført af en islamistisk galning.

 

Under overskriften "Folkerepublikken USA" kritiserer han i en af sine seneste kommentarer lovforslaget ​​ For the People Act, som for nylig er vedtaget i Repræsentanternes Hus og nu står over for en afstemning i Senatet.

 

Lovforslaget vil, ifølge Lars Hedegård, betyde at ”250 års demokrati erstattes af en etpartistat.” Det vil blive det uundgåelige resultat, fordi lovforslaget, ​​ giver ”stemmeret til 16-årige, ubegrænset ret til at brevstemme – om det så er flere uger efter valgdagen – ret til at stemme uden at skulle vise legitimation samt til at lade sig registrere som vælger samme dag, som valget finder sted.”

 

Herom er der blot at sige, at Hedegårds meget kortfattede karakteristik af lovforslaget indeholder påstande, der nærmer sig det regulært løgnagtige.

 

Lovforslaget giver ikke stemmeret til 16-årige, som ganske vist får mulighed for at registrere sig som vælgere, den dag de fylder 16, men må vente med at stemme til de når valgretsalderen på 18.

 

Det er heller ikke rigtigt, at lovforslaget giver ubegrænset ret til at brevstemme ​​ - ”om det så er flere uger efter valgdagen”. Vælgerne vil få ret til at brevstemme helt frem til valgdagen, men ikke senere. Optælling af brevstemmer skal ske inden der er gået 10 dage efter valget.

 

Hvad angår ”ret til at stemme uden at skulle vise legitimation” , så er det noget vi udmærket kender til i Danmark. I Folketingets beskrivelse af valghandlingen i Danmark står der følgende: ”Man afleverer sit valgkort til valglisteføreren. Hvis man har glemt eller mistet sit valgkort, udskriver valglisteføreren et nyt, efter at man har fremvist legitimation, f.eks. sundhedskort, kørekort eller pas. Man skal oplyse sin fødselsdato." Der er vel ingen, som vil påstå, at denne procedure er kilde til omfattende valgsvindel i Danmark eller har ført til et etparti-diktatur?

 

Republikanernes og Lars Hedegårds bekymringer for, hvad en ny føderal valglov vil føre til, udtrykker Lars Hedegård præcist på følgende måde : ​​ ”Formålet er tydeligvis at skabe maksimal svindel og kaos, hvilket vil være til fordel for demokraterne, som aldrig skal frygte at tabe et valg.” Her åbenbarer han den egentlige republikanske frygt, nemlig, at Det Republikanske Parti aldrig igen vil kunne vinde et valg, hvis muligheden for uhindret at afgive sin stemme bredes ud til hele den amerikanske befolkning.

 

Lars Hedegård går så vidt som til at kalde loven ”en statskuplov”, som hvis den gennemføres vil føre til, at ”250 års demokrati erstattes med en etpartistat”. Det næste, der kommer til at ske, vil så være, ​​ at ”Biden udsteder et dekret, der ændrer USA’s navn til Den Demokratiske Folkerepublik USA for at markere, at De Forenede Stater er gået over til et mere folkeligt system ligesom folkerepublikkerne Kina, Nordkorea og Congo.”

 

For the People Act er i virkeligheden udarbejdet, fordi demokratiske politikere frygter, at republikanske lovgivere i de enkelte delstater vil gennemføre lovgivning, der begrænser stemmeretten for store grupper af den amerikanske befolkning. Og det ser ud til, at frygten har været velbegrundet.

 

I de seneste måneder har republikanske politikere i en række amerikanske delstater fremsat lovforslag, som har til formål at gøre det vanskeligere at stemme – især for unge, fattige, sorte og latinoer, som er tilbøjelige til at stemme på Det Demokratiske Parti. Lovforslagene vil begrænse muligheden for at brevstemme og kræve fremvisning af id før stemmeafgivning. Som et absurd kuriosum, vil nogle af disse lovforslag gøre det ulovligt at tilbyde noget at drikke til vælgere, der står i kø for at afgive deres stemme.

 

Alle disse lovforslag er angiveligt fremsat, fordi man vil forhindre en gentagelse af den valgsvindel, som, ifølge Trump og en række republikanske politikere, betød, at Trump blev frataget en sikker sejr ved det netop overståede præsidentvalg.

 

Påstanden om valgsvindel er imidlertid blevet afvist af stort set alle de retslige instanser, der har skullet tage stilling til spørgsmålet.

 

Alligevel er den udokumenterede påstand en del af Trumps alternative virkelighed, som efterhånden deles af de fleste republikanske politikere og op imod 50 millioner almindelige amerikanere. Og nu også af det danske online-tidsskrift Snaphanen.